Bạn muốn học lập trình Node.js, ReactJS, MongoDB cũng như Javascript nâng cao thông qua dự án thực tế? 👨‍💻

Hãy thử khoá lập trình MERN Stack Miễn Phí trên kênh youtube Trungquandev Official của mình nhé!

X