Node.js & MongoDB – Xây dựng một ứng dụng Messenger trò chuyện trực tuyến.

nodejs-mongodb-messenger-real-time-trungquandev

Xin chào tất cả các bạn, mình là Quân, tác giả của blog trungquandev.com, trong bài viết ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn một khóa học lập trình Node.js & MongoDB do chính mình lên ý tưởng rồi hoàn thiện nó trong suốt quá trình hơn nửa năm nghiên cứu và […]

Continue reading


Node.js – Cài đặt môi trường phát triển trên Linux và viết Hello World huyền thoại

nodejs-tutorial-01-hello-world-trungquandev-image-bg

Xin chào tất cả các bạn, tiếp tục series lập trình Nodejs, bài hôm nay của chúng ta nhẹ nhàng và đơn giản thôi. Thiết lập môi trường code và viết chương trình hiển thị  ra dòng chữ “Hello world!” huyền thoại. “Bài này thuộc bài số 02 trong loạt bài Lập Trình Nodejs.“ Những […]

Continue reading