Node.js – Cài đặt môi trường phát triển trên Linux và viết Hello World huyền thoại

nodejs-tutorial-01-hello-world-trungquandev-image-bg

Xin chào tất cả các bạn, tiếp tục series lập trình Nodejs, bài hôm nay của chúng ta nhẹ nhàng và đơn giản thôi. Thiết lập môi trường code và viết chương trình hiển thị  ra dòng chữ “Hello world!” huyền thoại. “Bài này thuộc bài số 02 trong loạt bài Lập Trình Nodejs.“ Những […]

Continue reading