Xây dựng một REST API với Nodejs, Lambda và API Gateway sử dụng AWS Web Console

build-rest-api-use-aws-web-console-trungquandev-18

Xin chào tất cả các bạn, ở bài trước, sau khi đã tìm hiểu Serverless là gì, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi xây dựng một REST API sử dụng giao diện điều khiển web console của aws amazon nhé. “Bài này thuộc bài số 02 trong loạt bài Xây dựng các ứng dụng […]

Continue reading