Home Page Trungquandev

win-to-linux-01-trungquandev-05

Window sang Linux – Ngày 2

Xin chào tất cả các bạn, tiếp tục series về việc chuyển đổi hệ điều hành, hôm nay mình sẽ viết bài thứ 2: "Ngại ngùng nắm tay" =)) - ...
Read More
/
win-to-linux-01-trungquandev-05

Window sang Linux – Ngày 1

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ viết bài về việc chuyển đổi hệ điều hành, trước giờ mình chỉ dùng Window, bây giờ đổi gió sang Linux, một ...
Read More
/
laravel-bower-10-trungquandev

Tôi đã sử dụng Bower để quản lý các thư viện code như thế nào?

Xin chào các bạn, lười quá, mấy tuần rồi, giờ mới ngồi gõ lạch cạch viết bài, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem Bower là cái gì và ...
Read More
/
laravel-pusher-real-time-app-trungquandev

Laravel & Pusher: Tạo một ứng dụng web thời gian thực

Xin chào các bạn, tuần này mình sẽ viết một bài về cách xử lý Real Time(thời gian thực) với Laravel và Pusher, sau bài này các bạn có thể ...
Read More
/
framework-vs-cms-pure-code-trungquandev

Framework và CMS khác nhau như thế nào? Và tại sao cần nó thay vì Code chay?

Xin chào các bạn, như tiêu đề bài viết, hôm nay mình sẽ phân biệt về Framework, CMS cũng như tại sao lại cần chúng thay vì chúng ta có ...
Read More
/
laravel-paginate-ajax-trungquandev

Phân trang trong Laravel kết hợp sử dụng Ajax

Xin chào tất cả các bạn, mình là Quân. Hôm nay chúng ta sẽ làm một ví dụ về phân trang trong Laravel kết hợp sử dụng kỹ thuật Ajax. Trường ...
Read More
/
laravellogo-trungquandev

Hướng Dẫn cài đặt Laravel sử dụng OpenServer trên Windows

Xin chào tất cả các bạn, mình là Quân. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Framework Laravel 5x tại Localhost. Sử dụng web server là Open Server. Bạn ...
Read More
/

Hướng dẫn tạo Domain ảo tại Localhost sử dụng OpenServer

Xin chào tất cả các bạn, mình là Quân. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng Open Server, cũng như tạo Tên Miền ảo (Virtual ...
Read More
/
sublime-text-trungquandev

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng một số phím tắt trong Sublime Text 3

Xin chào tất cả các bạn, mình là Quân. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng Sublime Text 3, một Text Editor khá tuyệt vời ...
Read More
/
web-developer-roadmap

Tất cả hướng đi để trở thành một Web Developer – 2017

Xin chào các bạn, mình là Quân, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn con đường để trở thành một nhà phát triển Web vào năm 2017, là ...
Read More
/