Xin chào Serverless, chúng ta làm quen với nhau nhé?

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về khái niệm “Không Máy Chủ” Serverless là gì nhé. “Bài này thuộc bài số 01 trong loạt bài Xây dựng các ứng dụng không máy chủ với Nodejs, AWS Lambda, API Gateway, Serverless Framework và DynamoDB“ Những nội dung … Continue reading Xin chào Serverless, chúng ta làm quen với nhau nhé?