Xây dựng ứng dụng “động vật ẩn danh” như Google – Tại sao không?

Xin chào tất cả các bạn, như tiêu đề bài viết, hôm nay mình sẽ code một ứng dụng có tên do mình tự đặt là “động vật ẩn danh”. Vì sao mình lại nói ứng dụng này như Google, các bạn xem cái hình này nhé. Chính là nó đó, cái này bạn nào … Continue reading Xây dựng ứng dụng “động vật ẩn danh” như Google – Tại sao không?