Hướng dẫn lấy chứng chỉ SSL/TLS miễn phí cho website sử dụng Cpanel Hosting

Xin chào các bạn, mình là Quân, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy chứng chỉ SSL/TLS miễn phí để trang web của bạn có thể sử dụng được HTTPS thay vì HTTP như thông thường. Những nội dung có trong bài này: Sơ bộ về SSL/TLS, nó là gì? Let’s encrypt là … Continue reading Hướng dẫn lấy chứng chỉ SSL/TLS miễn phí cho website sử dụng Cpanel Hosting