Hiểu sâu về JWT – JSON Web Tokens

Xin chào tất cả các bạn, mình là Quân, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một thuật ngữ có tên là JWT – chữ viết tắt của “JSON Web Tokens”, để trả lời một vài câu hỏi như: * JWT nó là cái gì?* Tại sao phải dùng và khi … Continue reading Hiểu sâu về JWT – JSON Web Tokens