Xây dựng một REST API với Nodejs, Lambda và API Gateway sử dụng AWS Web Console

build-rest-api-use-aws-web-console-trungquandev-18

Xin chào tất cả các bạn, ở bài trước, sau khi đã tìm hiểu Serverless là gì, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi xây dựng một REST API sử dụng giao diện điều khiển web console của aws amazon nhé. “Bài này thuộc bài số 02 trong loạt bài Xây dựng các ứng dụng […]

Continue reading


Xây dựng các ứng dụng không máy chủ với Nodejs, AWS Lambda, API Gateway, Serverless Framework và DynamoDB

FaaS-AWS-Amazon-featured-img-trungquandev

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình start series nghiên cứu về Amazon AWS, cụ thể ở series này chúng ta sẽ đi xây dựng các ứng dụng “Serverless – Không Máy Chủ” với Nodejs, AWS Lambda, API Gateway, Serverless Framework và DynamoDB như đã nói ở tiêu đề của series. Tản mạn chút […]

Continue reading


Node.js – Cài đặt môi trường phát triển trên Linux và viết Hello World huyền thoại

nodejs-tutorial-01-hello-world-trungquandev-image-bg

Xin chào tất cả các bạn, tiếp tục series lập trình Nodejs, bài hôm nay của chúng ta nhẹ nhàng và đơn giản thôi. Thiết lập môi trường code và viết chương trình hiển thị  ra dòng chữ “Hello world!” huyền thoại. “Bài này thuộc bài số 02 trong loạt bài Lập Trình Nodejs.“ Những […]

Continue reading


Tản mạn về cái tên “Lập trình viên Full Stack Overflow” ???

fullstackoverflow-trungquandev-02

“Full Stack Overflow Developer”, thực tế phần lớn mọi người sau khi nghe cụm  từ này đều sẽ cười, coi đó như một sự chế nhạo hay là một điều gì không tốt cho lắm. Mình từng đọc được một đoạn bài viết như thế này trên một trang tạp chí công nghệ trên thế […]

Continue reading